NPRO - refinansierer Innovasjonssenteret KS

Innovasjonssenteret KS, hvor Norwegian Property ASA eier 80%, har inngått avtale med Nykredit om opptak av en 10-årig lånefasilitet på mnok 475 til refinansiering av Innovasjonssenterets eiendom i Oslo. Lånets margin utgjør effektivt 33 basispunkter, som er vesentlig lavere enn Norwegian Property's gjennomsnittlige margin på 56 basispunkter. Lånet er strukturert med en første prioritet innenfor 60% av eiendommens takst finansiert gjennom Nykredit Realkredit og en andre prioritet i Nykredit Bank for resterende del av finansieringen. Årlig avdrag utgjør 0,5%, som i sin helhet avdras på andre prioritets lånet.
 
For ytterligere informasjon kontakt
Norwegian Property, Økonomi- og finansdirektør Svein Hov Skjelle, mobil 930 55 566

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner