NPRO - Restrukturerer lånefasilitet og bedrer kontantstrøm ved reduksjon i løpende avdrag

Basert på en god verdiutvikling for konsernets kontorportefølje siden kjøpstidspunktet gjennomfører Norwegian Property i samarbeid med sine banker en restrukturering av selskapets syndikerte lånefasilitet på NOK 9,6 milliarder for selskapets kontorportefølje.
 
Den viktigste endringen er knyttet til reduksjon i årlige avdrag på gjeld. Med dagens eiendomsverdier vil endringen medføre at avdrag knyttet til alle lån på konsernets kontorportefølje reduseres fra omkring 1,5% til 0,9% av hovedstolen, tilsvarende en årlig reduksjon i avdrag på i overkant av NOK 80 millioner.
 
Samtidig blir den frittstående Revolving Credit Facility på NOK 1,4 milliarder med løpetid på 18 måneder, som ble etablert i fjor sommer, nå slått sammen med den syndikerte lånefasiliteten til en ny fasilitet på NOK 11,0 milliarder. Løpetiden for denne delen av lånet forlenges dermed med omkring 3,5 år til 4,5 år.
 
De øvrige kommersielle betingelsene knyttet til lånefasiliteten er uendret. Gjennomsnittlig lånemargin for konsernets kontorportefølje er uforandret på 57 basispunkter.
 
 
Kontakt
Svein Hov Skjelle, økonomi- og finansdirektør, mobil 9305 5566

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner