NPRO - SALG AV LYSAKER TORG 35, OSLO

Norwegian Property ASA har inngått avtale om salg av Lysaker Torg 35 i Oslo til KLP Eiendom. Brutto eiendomsverdi er avtalt til NOK 601,5 millioner. Transaksjonen gjennomføres medio august 2015 i form av salg av eiendomsselskap med markedsmessig justering for eierform. Eiendommen var ved utgangen av 1. kvartal 2015 verdivurdert til NOK 545,9 millioner.

Lysaker Torg 35 har vært Norwegian Propertys eneste eiendom på Lysaker. Bygget var tidligere et enbrukerbygg, men ble konvertert til et flerbrukerbygg etter at If Forsikring fraflyttet bygget i sin helhet i 2. kvartal 2013. Eiendommen er tilnærmet fullt utleid og årlige leieinntekter ved utgangen av 2. kvartal 2015 var NOK 33,9 millioner med en gjennomsnittlig durasjon på 4,9 år. Kontorbygget har et brutto areal på 21 800 kvadratmeter, hvorav kontorarealer utgjør 14 000 kvadratmeter og det øvrige arealet utgjør lager og parkering.

Salget er i tråd med Norwegian Propertys strategi for aktiv forvaltning av porteføljen.

Akershus Eiendom har vært rådgiver for Norwegian Property i transaksjonen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, Konstituert administrerende direktør / CFO, Norwegian Property, telefon +47 930 55 566

www.norwegianproperty.no (http://www.norwegianproperty.no/)

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 39 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 16,2 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner