NPRO - Selger Grev Wedels plass 9

Norwegian Property har inngått en avtale om salg av Grev Wedels plass 9, Oslo.  Brutto eiendomsverdi er NOK 773 millioner (netto kjøpesum etter fradrag for latent skatt er NOK 738 millioner).  Netto leie for 2008 er NOK 42,7 millioner, tilsvarende en implisitt netto yield på 5,5% på 2008 leie.  Kjøper er UBS Real Estate Kapitalanlagesellschaft mbH på vegne av eiendomsfondet "UBS (D) Euroinvest Immobilien".
 
Brutto eiendomsverdi er NOK 23,7 millioner høyere enn verdivurderingen per 30. juni 2008.  Transaksjonen vil frigjøre rundt NOK 120 millioner i likviditet og vil bli gjennomført i januar 2009.
 
Salgsvederlaget vil hovedsaklig benyttes til nedbetaling av rentebærende gjeld. På proforma-basis reduseres konsernets Loan To Value per 30.06.2008 til 73,9%.  Nedbetalingen medfører reduksjon i konsernets flytende gjeld og økning av sikringsgraden til omkring 77%. Hensyntatt effektene av den tidligere gjennomførte emisjonen og salget av Grev Wedels plass 9 ville gjennomsnittsrenten per 30. juni dermed vært 5,41% (ned fra 5,50% som rapportert per 30.06).
 
"Markedet har alltid gitt god tilbakemelding på våre eiendommer.  Selv om makrobildet endrer seg er gode eiendommer alltid attraktivt.  Salget av Grev Wedels plass 9 viser nettopp dette.  Som følge av at transaksjonsmarkedet i Norge har endret seg har vi arbeidet tett med kapitalsterke utenlandske aktører som nå ser muligheter i det norske markedet.  Salget viser at vi oppnår bedre pris enn verdivurderingen per   30. juni.  Vi har tro på at eventuelle fremtidige salg også vil synliggjøre det samme", sier administrerende direktør Petter Jansen.
 
 
Kontakt:
 
Petter Jansen, administrerende direktør, Norwegian Property ASA, +47 9009 8728
Dag Fladby, investeringsdirektør, Norwegian Property ASA, +47 9089 1935   
 

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner