NPRO - Selger ikke-strategisk eiendom

Norwegian Property har inngått avtale om salg av Elvegaten 25 i Sandnes. Brutto eiendomsverdi er NOK 58,9 millioner. Kjøper er HNW Eiendom AS (under stiftelse), et selskap eiet av Rafoss Gruppen AS, Velde AS og Wiggo Erichsen Holding AS. Salget er i tråd med Norwegian Propertys strategi for aktiv forvaltning av porteføljen og salg av ikke-strategiske eiendommer. Eiendomsverdien er ca NOK 6 mill høyere enn gjeldende verdivurdering.
  
Transaksjonen vil bli gjennomført 30. juni 2008.
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Sigmund Sletvold, Direktør kjøp/salg, +47 977 43 143

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner