NPRO - Selger ikke-strategisk eiendom

Norwegian Property har inngått avtale om salg av Nedre Holmegate 30-34 i Stavanger. Brutto eiendomsverdi er NOK 75 millioner. Kjøper er Hillco Invest AS, et heleid datterselskap av Køhlergruppen AS. Salget er i tråd med Norwegian Propertys strategi for aktiv forvaltning av porteføljen og salg av ikke-strategiske eiendommer. Eiendomsverdien er ca NOK 4 mill (5%) høyere enn gjeldende verdivurdering, og salget frigjør ca NOK 21 millioner i likviditet.
  
Transaksjonen vil bli gjennomført 30. mai 2008.
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Sigmund Sletvold, Direktør kjøp/salg, +47 977 43 143

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner