NPRO - Selger ikke-strategisk eiendommer

Norwegian Property har inngått avtale om salg av sin 80% andel i Forskningsveien 2 i Oslo.  Eiendomsverdien (100%) er NOK 668 millioner og netto leie for 2008 er NOK 36,3 millioner, tilsvarende en implisitt netto yield på 5,4%.  Kjøper er et konsortium ledet av Pareto Private Equity.  Salget er i tråd med Norwegian Propertys strategi for aktiv forvaltning av porteføljen og salg av ikke-strategiske eiendommer.
 
Eiendomsverdien er i samsvar med verdivurdering per 31.desember 2007. Transaksjonen vil frigjøre i overkant av NOK 140 millioner.
 
Det er tatt forbehold om finansiering, herunder at eksisterende finansiering på eiendommen videreføres.  Videre er det forbehold om at forkjøpsretten knyttet til andelene heves.  Frem til forbeholdene er løftet vil vesentlige endringer i 10-årig NOK swap rente medføre mindre justeringer i eiendomsverdi.
 
Transaksjonen vil bli gjennomført i april 2008.
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Dag Fladby, Investeringsdirektør, +47 9089 1935

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner