NPRO – Selger Kolstadgata 1

 

Norwegian Property ASA har inngått avtale om salg av Kolstadgata 1 på Tøyen i Oslo. Eiendommen har verken leietaker eller kontantstrøm og står på festet grunn. Brutto eiendomsverdi er NOK 32 millioner, som er NOK 3,3 millioner lavere enn gjeldende verdivurdering. Som følge av salget vil arealledigheten i selskapet reduseres med om lag 1 prosentpoeng. Kjøper er Enata Eiendom AS.

Kolstadgata 1 er utenfor Norwegian Propertys strategiske satsningsområde og eiendommen har stått uten leieinntekter i over ett år. Salget er i tråd med Norwegian Propertys strategi for aktiv forvaltning av porteføljen.

Transaksjonen beregnes gjennomført i løpet av oktober 2011.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, CFO, telefon +47 930 555 66

Elise Heidenreich-Andersen, Direktør Investor Relations, telefon +47 951 41 147

www.norwegianproperty.no

www.npro.no

 

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 48 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,6 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner