NPRO - STABIL DRIFT OG ETABLERING AV FUNDAMENT FOR LANGSIKTIG VERDISKAPNING

Norwegian Property ASA oppnådde et resultat før skatt og verdiendringer på NOK 142,2 millioner i andre kvartal 2010, sammenlignet med NOK 114,8 millioner i tilsvarende periode året før. Brutto leieinntekter beløp seg til NOK 443,4 millioner, som justert for salg av eiendommer tilsvarer en vekst på 0,3% fra andre kvartal 2009. Driftsresultat før verdiendringer ble NOK 361,3 millioner, sammenlignet med NOK 372,5 millioner i samme periode året før. Samlede verdiendringer for eiendomsporteføljen var 0,4 prosent i kvartalet, tilsvarende NOK 115,3 millioner. Forretningseiendomsporteføljen viste en positiv utvikling, mens hotellporteføljen hadde en mindre, negativ utvikling. Resultat før skatt beløp seg til NOK 59,4 millioner i andre kvartal 2010, sammenlignet med NOK -439,5 millioner i tilsvarende periode i 2009.

Konsernsjef Olav Line sier i en kommentar:

 

"Norwegian  Property leverer positive resultater før skatt for 2. kvartal. Operativt resultat gjenspeiler stabil og god drift både for hotell- og kontorporteføljen.

 

Markedsutviklingen i 2. kvartal bekrefter at kontormarkedet er i bedring. Det er også stadig flere tegn til at hotellmarkedet er i ferd med å snu til positive tall.

 

Arbeidet med deling av selskapet i et hotell- og et kontorselskap pågår for fullt. Samtidig jobber vi systematisk med å transformere både hotell- og kontorvirksomhetene til fullintegrerte eiendomsselskaper med egen kompetanse på både utvikling og eiendomsdrift.

 

Konsernets gjeldsgrad ble ytterligere redusert i kvartalet som følge av positive verdiendringer og ordinær nedbetaling av gjeld. Netto Loan to Value (netto rentebærende gjeld i forhold til eiendomsverdier) ble redusert med 0,5 %-poeng fra 72,9% til 72,4%. Siden nyttår er reduksjonen 4,0 %-poeng, fra 76,4%." 

 

 

Kontakt ir & presse

 

Administrerende direktør Olav Line
Telefon:              +47 48 25 41 49
E-post:                  olav.line@norwegianproperty.no

 

 

Finans- og investeringsdirektør Svein Hov Skjelle
Telefon:               +47 93 05 55 66
E-post:                  svein.hov.skjelle@norwegianproperty.no

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker