NPRO - Svein Hov Skjelle ny finans- og investeringsdirektør i Norwegian Property

Svein Hov Skjelle er ansatt som ny finans- og investeringsdirektør (CFO) i Norwegian Property ASA.


”Jeg er svært tilfreds med ansettelsen av Svein Hov Skjelle som ny økonomi- og finansdirektør i Norwegian Property. Med sin brede erfaring innen finans og økonomi og en god kjennskap til eiendomsbransjen vil han være et positivt bidrag til selskapets videre drift og utvikling,” sier påtroppende administrerende direktør i Norwegian Property Olav Line. ”Svein Hov Skjelle kjenner Norwegian Propertys virksomhet svært godt fra sin tidligere periode som økonomi- og finansdirektør i selskapet,”


Svein Hov Skjelle (42) er i dag økonomi- og finansdirektør (CFO) i det statlige eiendomsselskapet Entra Eiendom AS. Han kom til Entra fra stillingen som økonomi- og finansdirektør (CFO) i Norwegian Property, en rolle han hadde fra før Norwegian Property ble børsnotert i 2006 frem til februar 2009. Skjelle har tidligere hatt ulike stillinger innen finans, ledelse og økonomi i Veidekke, Merkantildata og TeleComputing.


Skjelle tiltrer stillingen medio januar 2010.


Oslo 21. desember 2009For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:


Olav Line

Tel: +47 48 25 41 49


Svein Hov Skjelle
Tel: +47 93 05 55 66

Direktør Investor relations Elise Heidenreich
Tel: +47 95 14 11 47
Email: elise.heidenreich@norwegianproperty.no


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner