NPRO; Årsrapport 2008

Vedlagt følger pdf-versjon av Norwegian Propertys Årsrapport 2008, del I og II.
Filene er også tilgjengelige på www.norwegianproperty.no.
 
Trykt utgave av årsrapporten er distribuert til alle aksjonærer.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker