NPRO; Endring av dato for rapportering av resultatet for 2. kvartal 2009

Dato for fremleggelse av resultatet for 2. kvartal 2009 er endret til 10. august 2009.
Invitasjon til selskapets kvartalspresentasjon sendes ut 3. august 2009.

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner