NPRO: Finansiell kalender for 2013

Styret i NPRO har vedtatt følgende finansielle kalender for 2013:

Resultater for fjerde kvartal og hele året 2012: fredag 15. februar 2013 kl 0830

Ordinær generalforsamling: torsdag 11. april 2013 kl 1100

Resultater for første kvartal 2013: fredag 3. mai 2013 kl 0830

Resultater for andre kvartal 2013: fredag 12. juli 2013 kl 0830

Resultater for tredje kvartal 2013: torsdag 24. oktober 2013 kl 0830

Sted for presentasjoner og møter vil bli annonsert i forkant av hver hendelse.

Det tas forbehold om endringer i oppsatte datoer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Elise Heidenreich-Andersen
Direktør Investor Relations
Telefon: 47 951 41 147
Email: eha@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 42 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner