NPRO: Flagging av fullmakter

I forbindelse med ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA den 12. april 2012 har styrets leder Arvid Grundekjøn, eller den han bemyndiger, mottatt stemmerettigheter med grunnlag i fullmakter for 27 897 467 aksjer, tilsvarende 5,6 prosent av aksjene i Norwegian Property ASA. Fullmaktene gjelder kun for den aktuelle generalforsamlingen.

Arvid Grundekjøn og nærstående eier 50 000 aksjer i Norwegian Property ASA, tilsvarende 0,01 prosent av aksjene i Norwegian Property ASA.

Gjennom fullmakter og egne samt nærståendes aksjer har Arvid Grundekjøn stemmerettigheter for 5,61 prosent av aksjene i Norwegian Property ASA, og har således passert meldepliktig terskel på 5 prosent.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Elise Heidenreich-Andersen
Direktør Investor Relations
Telefon: 47 951 41 147
Email: eha@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 47 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,6 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner