NPRO; Forlenger leiekontrakt med DnBNOR på Aker Brygge

Norwegian Property har inngått avtale med DnBNOR om forlengelse av eksisterende leiekontrakt på Aker Brygge til ny utløpsdato 31.3.2013. Leiekontrakten omfatter 23.015 kvm kontor og 2.428 kvm lager, og avtalt leiepris er kr 3.300 NOK/kvm for kontor og kr 1.600 NOK/kvm for lager, gjeldende fra 28. september 2011. Leiebeløpene justeres årlig med 100% KPI basert på KPI-indeksen pr 15.6.2009. Forlengelsen er gjort på "as-is" vilkår, uten investeringer fra utleiers side. Forlengelsen utgjør en årlig økning i leieinntekten for denne leiekontrakten på ca NOK 10,1 mill (14,5%) målt i 2009-kroner, til NOK 79,8 mill.
 
"Det er velkjent i markedet at DnBNOR flytter fra blant annet Aker Brygge til sitt nye hovedkontor under bygging i Bjørvika om noen få år. Ved inngåelsen av denne forlengelsen har vi ønsket å tilby DnBNOR som leietaker en forlengelse med et gunstig og attraktivt leienivå, mot at vi som utleier får ytterligere økt forutsigbarhet på kontantstrømmen i kontorporteføljen, med en forlenget kontrakt med en meget god leietaker. Norwegian Property har i dag meget lav ledighet i kontorporteføljen (under 1%), men kontrakter og arealer for reforhandling øker som forventet noe frem mot 2011/2012. Med denne forlengelsen skyver vi på en betydelig del av dette arealet til 2013", sier administrerende direktør Petter Jansen.
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Petter Jansen, tel. +47 90 09 87 28
Aili Klami, COO, tel. +47 95 26 45 55

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner