NPRO: Informasjon om kontantutbytte fra Norwegian Property ASA

Utbytte:                                           NOK 0,05 per aksje

Siste dato inklusive rettighet:         12. juli 2016

Ex. dato:                                         13. juli 2016

Oppgjørsdag (record date):           14. juli 2016

Utbetalingsdato :                            10. august 2016

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Norwegian Property, Svein Hov Skjelle, Adm. direktør, tlf. +47 930 555 66,

shs@npro.no 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner