NPRO: INVITASJON TIL PRESENTASJON AV RESULTATENE FOR ANDRE KVARTAL 2015

Norwegian Property ASA (OSE: NPRO, NPRO.OL) offentliggjør resultatene for andre kvartal 2015 fredag 10. juli 2015. I den forbindelse ønsker vi investorer, analytikere og media velkommen til en presentasjon av resultatene. Presentasjonen holdes ved Svein Hov Skjelle (konstituert CEO og CFO).

Dato: Fredag 10. juli 2015

Tidspunkt: kl. 08:30

Sted: Høyres Hus, Stortingsgt. 20, Oslo

Presentasjonen overføres også live via webcast. Webcasten kan følges fra: http://www.norwegianproperty.no/ir eller ved å bruke følgende link:

http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=21823165

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 39 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 16,2 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner