NPRO: Kjøp av egne aksjer

Norwegian Property ASA har 1. juni 2012 kjøpt 150 000 aksjer i Norwegian Property ASA (NPRO) i markedet til en gjennomsnittlig kurs på 7,94 kroner per aksje. Etter dette eier Norwegian Property ASA 150 000 egne aksjer.

Transaksjonen er en del av tilbakekjøpsprogrammet for egne aksjer, vedtatt i ordinær generalforsamling avholdt 12. april 2012. Aksjene skal benyttes i forbindelse med selskapets aksjekjøpsordning for ansatte.

For ytterligere opplysninger om tilbakekjøpsprogrammet for egne aksjer, henvises det til protokoll fra generalforsamlingen. Protokollen kan lastes ned fra: http://www.norwegianproperty.no/formelle-dokumenter.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens § 5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, CFO, tlf. +47 930 55 566, shs@npro.no
Elise Heidenreich-Andersen, direktør investor relations, tlf. +47 951 41 147, eha@npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner