NPRO; Meldepliktig handel

Petter Jansen, administrerende direktør i Norwegian Property ASA og primærinnsider, har 19.mai 2009 forlenget terminkontrakt på  35 000 aksjer i Norwegian Property ASA med terminkurs nok 7,4754 med forfall 19. augus 2009.
Petter Jansen og nærstående eier etter dette 35 000 aksjer på termin og 40 000 ordinære aksjer i Norwegian Property ASA.

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner