NPRO: Meldepliktig handel

Som en del av aksjekjøpsprogrammet for ansatte i Norwegian Property ASA har følgende primærinnsidere kjøpt aksjer i Norwegian Property ASA.

Svein Hov Skjelle, finans- og investeringsdirektør i Norwegian Property ASA, har kjøpt 944 aksjer til kurs NOK 6,35 og 11 650 aksjer til kurs NOK 7,15. Etter dette eier Skjelle totalt 45 650 aksjer i Norwegian Property.

Aili Klami, direktør utleie og marked i Norwegian Property ASA, har kjøpt 944 aksjer til kurs NOK 6,35. Etter dette eier Klami totalt 7 944 aksjer i Norwegian Property.

Fredrik W. Baumann, direktør utvikling i Norwegian Property ASA, har kjøpt 944 aksjer til kurs NOK 6,35 og 11 650 aksjer til kurs NOK 7,15. Etter dette eier Baumann totalt 12 594 aksjer i Norwegian Property.

Sigmund Sletvold, direktør transaksjoner i Norwegian Property ASA, har kjøpt 944 aksjer til kurs NOK 6,35 og 11 650 aksjer til kurs NOK 7,15. Etter dette eier Sletvold totalt 12 694 aksjer i Norwegian Property.

Elise Heidenreich-Andersen, direktør investor relations i Norwegian Property ASA, har kjøpt 944 aksjer til kurs NOK 6,35 og 11 650 aksjer til kurs NOK 7,15. Etter dette eier Heidenreich-Andersen totalt 12 594 aksjer i Norwegian Property.

Til sammen har primærinnsidere og øvrige ansatte i Norwegian Property kjøpt totalt 128 764 aksjer som en del av aksjekjøpsprogrammet for ansatte. Tildelingene er gjort ut fra Norwegian Property ASAs beholdning av egne aksjer. Etter disse tildelingene eier Norwegian Property ASA 21 236 egne aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens § 5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, CFO, tlf. +47 930 55 566, shs@npro.no 
Elise Heidenreich-Andersen, direktør investor relations, tlf. +47 951 41 147, eha@npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner