NPRO: Norwegian Property inngår nye leieavtaler

I Stavanger er det inngått en femårig leiekontrakt med Songa Offshore om leie av hele eiendommen i Maskinveien 32 på Forus. Ny årlig leie utgjør 7,6 millioner kroner per år (inflasjonsjusteres fra i dag), tilsvarende en økning på om lag 35 prosent fra dagens leie. Bygget stod ferdig i 2003, og består av totalt 5 086 kvadratmeter, inkludert innendørs parkering. Songa Offshore overtar bygget umiddelbart etter at dagens leiekontrakt med Evry utløper 1. mars 2013, uten ledigtid eller investeringer i leietakertilpasninger.

Det er videre inngått avtale med AON Norway AS om leie av 2 374 kvadratmeter i Stortingsgaten 6 i Oslo. Arealet utgjør omkring 40 prosent av kontorarealene som Fokus Bank fraflytter i begynnelsen av 2014. Årlig leie utgjør 8,4 millioner kroner (inflasjonsjusteres fra i dag), og kontrakten har en varighet på syv år fra forventet innflytting i 2014. Stortingsgaten 6 stod ferdig i 2004, og Norwegian Property vil gjennomføre leietakertilpasninger for å sikre at AON Grieg overtar noen av de aller mest attraktive kontorarealene i Oslo.

Administrerende direktør Olav Line sier i en kommentar:

“Arbeidet med å sikre nye leiekontrakter har høy prioritet, og det er gledelig å se at innsatsen gir resultater i form av flere nye avtaler. Leieavtalene er inngått på gode betingelser, og bidrar til forutsigbarhet og forlenget gjenværende løpetid i porteføljen. I tillegg til kontraktene i Stortingsgaten 6 og Maskinveien 32 har vi inngått en rekke mindre avtaler med nye leietakere både på Aker Brygge, Skøyen og i Nydalen.

Vi opplever god etterspørsel i markedet etter sentralt beliggende kontoreiendommer med god standard, og arbeidet med å sikre nye leiekontrakter som synliggjør verdipotensialet i porteføljen forsetter å være et høyt prioritert område fremover.”

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens § 5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Aili Klami, direktør utleie & marked, tlf. +47 952 64 555, ak@npro.no

Elise Heidenreich-Andersen, direktør investor relations, tlf. +47 951 41 147, eha@npro.no

Elise Heidenreich-Andersen
Direktør Investor Relations
Telefon: 47 951 41 147
Email: eha@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 47 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,6 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner