NPRO: Norwegian Property inngår nye leieavtaler

Norwegian Property har inngått avtale med Stortingets administrasjon om leie av i overkant av 2 600 kvadratmeter i Stortingsgaten 6 i Oslo. Sammen med den nylig inngåtte leiekontrakten med Aon Norway AS, innebærer avtalen med Stortinget at alle kontorarealene i bygget er fullt utleid når byggets nåværende leietaker Fokus Bank flytter til Aker Brygge i 2014. Avtalen har en varighet på seks år fra overtakelse og leien er på nivå med nylig oppnådd leie i bygget.

I Drammensveien 134 (bygg 5) er nå de siste kontorarealene fylt opp etter at Ateas leiekontrakt utløper i andre halvår 2012. Det er inngått avtale med Sevan Marine ASA om leie av de resterende 1 100 kvadratmeter kontorarealer i bygget på fem års leiekontrakt og med overtakelse i fjerde kvartal 2012. Oppnådd leie er på markedsmessig nivå.

I Maridalsveien 323 i Nydalen er det inngått avtale med Boots Norge AS om leie av i overkant av 1 400 kvadratmeter. Det utleide arealet overtas i fjerde kvartal 2012 og utgjør omkring en tredjedel av kontorledigheten i bygget. Leiekontrakten løper i fire år og er inngått på markedsmessige vilkår.

I Lysaker torg 35 er det inngått avtale med L’Oréal Norge AS om leie av i overkant av 2 000 kvadratmeter. Dagens leietaker If Skadeforsikring AS fraflytter bygget våren 2013, og avtalen med L’Oréal Norge AS er den første nye kontrakten som inngås på dette bygget. Leiekontrakten er inngått for fem år på leienivåer som gjenspeiler byggets attraktivitet og beliggenhet.

Administrerende direktør Olav Line sier i en kommentar:

“Norwegian Property har lyktes i å inngå flere nye leieavtaler med solide leietakere på gunstige betingelser, både sentralt i Oslo, i Nydalen, på Skøyen og på Lysaker. Dette bekrefter at etterspørselen i markedet er god for sentralt beliggende kontoreiendommer med god standard. Spesielt gledelig er det at vi også ser en mer positiv tendens i Nydalen, der markedet i perioder har vært krevende.

Arbeidet med å sikre nye leiekontrakter som synliggjør verdipotensialet i porteføljen forsetter å være et høyt prioritert område fremover.”

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens § 5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, administrerende direktør, tlf. +47 482 54 149, ol@npro.no
Elise Heidenreich-Andersen, direktør investor relations, tlf. +47 951 41 147, eha@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 42 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner