NPRO: Norwegian Property inngår nye leieavtaler - leieforfall i 2012 halveres

 

I løpet av tredje kvartal 2011 har Norwegian Property inngått nye eller forlengede leiekontrakter for et samlet areal på omkring 35 000 m2. Majoriteten av de inngåtte kontraktene gjelder leieforhold med tidligere utløp i 2012. De inngåtte leieavtalene medfører at gjenstående leieforfall i 2012 for kontorarealer er mer enn halvert og utgjør i dag i overkant av 25 000 m2.

Den største kontraktsfornyelsen er inngått i Stavanger, der Norwegian Property har inngått avtale med Statoil om forlengelse av leiekontrakten for Grenseveien 21. Leieforholdet forlenges for hele eiendommen til 30. juni 2015 til dagens betingelser uten investeringer fra utleiers side. Samlet areal for eiendommen er 27 721 m2. Forlengelsen er basert på leietakers opsjon i henhold til tidligere leiekontrakt og innebærer også at leietaker med virkning fra 1. juli 2013 har anledning til å redusere benyttet areal med hele eller deler av bygget.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, finans- og investeringsdirektør, tlf +47 930 55 566, shs@npro.no

Elise Heidenreich-Andersen, direktør investor relations, tel. +47 951 41 147, eha@npro.no

 

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 47 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,6 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner