NPRO: Norwegian Property kjøper tomt på Skøyen

 

Norwegian Property ASA (”NPRO”) har inngått en avtale om kjøp av tomt i Drammensveien 149 på Skøyen for NOK 101,5 millioner. Selger er Esso Norge AS.

Tomten ligger i sameie med Norwegian Propertys eksisterende bygg i Drammensveien 149, og er frem til i dag blitt benyttet til bensinstasjon. Norwegian Property har ved dette fått kontroll på hele sameiets eiendom, som samlet utgjør 9 007 kvm. Med positive synergieffekter knyttet til eksisterende eiendom, forventer Norwegian Property etter omregulering å kunne bebygge den ervervede tomten med et kontorbygg på mellom 10 000 og 12 000 kvm.

Transaksjonen forventes gjennomført omkring årsskiftet 2011/2012, men forutsetter endelig styregodkjenning hos Esso. Esso Norge AS vil gjennomføre opprydning av bensinteknisk utstyr og basert på en omforent miljøundersøkelse vil det i tillegg bli gjort fradrag for gjenstående miljøopprydning.

Administrerende direktør Olav Line sier i en kommentar:

”Tomten har en av de beste kontorbeliggenhetene på Skøyen, med direkte avkjøring fra Ring 2 og gangavstand på 100 meter til taxi, buss- og jernbanestasjon, hvor både flytog, nærtog og fjerntog stopper. Vår ambisjon er å bygge et moderne og attraktivt kontorbygg i et av de mest attraktive kontorområdene i Oslo.”

Som vedlegg til børsmeldingen følger også et oversiktskart over Norwegian Propertys eiendomsportefølje på Skøyen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, finans- og investeringsdirektør, tlf +47 930 55 566, shs@npro.no
Elise Heidenreich-Andersen, direktør investor relations, tel. +47 951 41 147,
eha@npro.no

 

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 47 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,6 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker