NPRO: OBLIGASJONSLÅNEAVTALER

Geveran Trading Co. Ltd. («Geveran») økte sin eierandel til over 50% av aksjene i Norwegian Property ASA med virkning fra 07.09.2016, og utløste dermed put-opsjoner i selskapets obligasjonslån.

Siste dag i put-perioden var 7. november 2016.

For hvert enkelt lån har investorene benyttet seg av retten til å selge lånet tilbake for følgende beløp:

ISIN NO 0010695034 :      126 mnok av totalt 250 mnok
ISIN NO 0010695026 :      0 mnok av totalt 205 mnok
ISIN NO 0010720600 :      291 mnok av totalt 350 mnok
ISIN NO 0010768195 :      97 mnok av totalt 1 335 mnok

Oppgjørsdato er 28. november for ISIN NO 0010695034, ISIN NO 0010695026, ISIN NO 0010720600 og 14. november for ISIN NO 0010768195.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Norwegian Property ASA
Svein Hov Skjelle, Administrerende direktør
Telefon: +47 930 55 566
Email: shs@npro.no 

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,0 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner