NPRO; Presentasjon av resultatet for 3. kvartal 2008

PRESSEMELDING

Oslo, 24. oktober 2008)

Norwegian Property hadde i 3. kvartal brutto leieinntekter på mnok 454.6 mot mnok 253,1 i samme kvartal i fjor. Resultat før skatt verdiendringer og renter på oppkjøpsfinansiering var mnok 112,8 (mnok 81,1). Etter verdiendringer på derivater og investeringseiendom og renter på oppkjøpsfinansiering var resultatet mnok -1.371,9.

Markedsverdien for selskapets eiendomsportefølje per 30. september 2008 var NOK 27,7 milliarder. Netto egenkapital per aksje var nok 34,58 (nok 34,71 hvis EPRA-standarden legges til grunn).


 
Hovedpunkter i 3. kvartal 2008:
 
 • Egenkapital per aksje er nok 34,58. Justert egenkapital per aksje basert på EPRA-standarden er nok 34,71.
 •  
 • Total markedsverdi for eiendomsporteføljen (før skattejustering) var nok 27.743 millioner, som tilsvarer en netto yield basert på dagens betalbare leier (inkludert hoteller) på 6,2%. Netto yielden er 6,4% hvis leien justeres for forventet inflasjon i 2008. Negativ markedsverdijustering for eiendomsporteføljen var nok 1.002,8 millioner i 3. kvartal.
 •  
 • Det ble i september inngått avtale om salg av Grev Wedels plass 9 for en eiendomsverdi på nok 773 millioner. Basert på leien i 2008 tilsvarer verdien en implisitt netto yield på 5,5%. Gruppens belåningsgrad (Loan To Value) etter verdiendringene i 3. kvartal og proformajustert for salget av Grev Wedels plass 9, er 76,3%.
 •  
 • Et større leieforhold ble fornyet i begynnelsen av 4. kvartal. I ytterligere et større leieforhold har leietaker varslet forlengelse til markedspris. Disse kontraktene bekrefter at leiemarkedet for kontorer fortsatt er sterkt. De nye leieavtalene vil bidra til bedring i konsernets kontantstrøm fremover.
 •  
 • Rettet emisjon på totalt mnok 2.500 ble sluttført i juli.


 •  
  Resultatrapporten for 3. kvartal 2008 og presentasjon er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.norwegianproperty.no.


  For ytterligere informasjon, kontakt:
  Administrerende direktør,  Petter Jansen, mobil 900 98 728
  Finans- og økonomidirektør, Svein Hov Skjelle, mobil 930 55 566

  Kontakter

  • Norwegian Property ASA

  Abonner

  Dokumenter og linker