NPRO: SALG AV EGNE OBLIGASJONER (ISIN NO0010768195)

Norwegian Property ASA har solgt egne obligasjoner for NOK 97 millioner i obligasjonslån med ISIN NO 0010768195 til kurs 101 og med oppgjør 14. november 2016. Selskapet har da solgt ut hele egenbeholdningen av dette obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Norwegian Property ASA
Svein Hov Skjelle, Administrerende direktør
Telefon: +47 930 55 566
Email: shs@npro.no 

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,0 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner