NPRO; Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA

Valgkomiteens innstilling er vedlagt.

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker