NPRO: VELLYKKET PLASSERING AV SENIOR SIKRET OBLIGASJONSLÅN

Det henvises til børsmelding 25. august 2017. Norwegian Property ASA har i dag utstedt et nytt NOK 570 millioner, 5 års senior sikret obligasjonslån, til en rente på 2.525 % (inkludert margin 1.19 %) i det norske obligasjonsmarkedet.

Lånet skal benyttes til generell selskapsfinansiering og refinansiering av eksisterende obligasjonsgjeld.

Nordea og SEB har vært tilretteleggere for obligasjonslånene.

For ytterligere informasjon:
Ane Grimsmo, Finanssjef, telefon 938 73 885

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,6 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner