NPRO 1Q 2015: VEKST I LEIEINNTEKTER OG ØKTE EIENDOMSVERDIER

De store utviklingsprosjektene nærmer seg sluttføring og mange leietakere tok i bruk sine nye arealer i løpet av første kvartal 2015. Samlede leieinntekter var NOK 200,0 millioner, en økning fra NOK 181,1 millioner i samme kvartal 2014. Hensyntatt salgene av Finnestadveien 44 og Maridalsveien 323 er økningen i leieinntekter 20,1 prosent. Driftsresultat før verdiendringer ble NOK 152,9 millioner. Overskudd før skatt og verdiendringer var NOK 51,0 millioner.

Positiv verdiendring for investeringseiendom utgjorde NOK 101,2 millioner og positive verdiendring for finansielle derivater utgjorde NOK 47,6 millioner. Etter skattekostnad på NOK 54,7 millioner ble periodens overskudd NOK 145,0 millioner. Dette medførte et ordinært resultat per aksje (EPS) i første kvartal på NOK 0,26. Bokført verdi av egenkapitalen var på NOK 9,91 per aksje per 31. mars 2015, opp fra NOK 9,65 per aksje ved utgangen av fjerde kvartal 2014 (EPRA NAV: NOK 11,20 og EPRA NNNAV: 10,37 ved utgangen av første kvartal 2015).

Se resultatrapport for første kvartal 2015 vedlagt. Vedlagt finnes også presentasjonsmateriell fra dagens resultatfremleggelse.

Link til webcast:

http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=20160054

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, Administrerende direktør

Telefon: +47 482 54 149

Email: ol@npro.no

Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør

Telefon: +47 930 55 566

Email: shs@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 39 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 16,2 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA