NPRO 3Q 2016: VEKST I LEIEINNTEKTER OG BEDRE RESULTATER

Økte leieinntekter

Samlede leieinntekter var NOK 229,7 millioner, en økning fra NOK 220,7 millioner i samme kvartal 2015. Hensyntatt kjøp og salg av eiendommer er økningen i leieinntekter 10,1 prosent.

Resultat før skatt NOK 260,7 millioner

Etter skattekostnad på NOK 65,0 millioner ble periodens overskudd NOK 195,7 millioner. Dette medførte et ordinært resultat per aksje (EPS) i tredje kvartal på NOK 0,36. Bokført verdi av egenkapitalen var på NOK 11,50 per aksje per 30. september 2016, opp fra NOK 11,20 per aksje ved utgangen av andre kvartal 2016 (EPRA NAV: NOK 12,83 og EPRA NNNAV: 12,22 ved utgangen av tredje kvartal 2016).

 Link til webcast:

http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=40090904  

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, Administrerende direktør

Telefon: +47 930 55 566

Email: shs@npro.no 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kontakter

  • Norwegian Property ASA