NPRO 4Q 2012: STABIL DRIFT OG SALG AV EIENDOM GA POSITIVE RESULTATER

Norwegian Property oppnådde et positivt resultat før skatt på NOK 213,6 millioner i fjerde kvartal 2012 mot et underskudd på NOK 140,1 millioner i samme periode i fjor. Etter skatt tilsvarer overskuddet i fjerde kvartal et resultat på NOK 0,31 per aksje. Overskuddet kommer som en følge av positive resultater fra konsernets løpende eiendomsforvaltning og positiv verdiendring for selskapets eiendomsportefølje.

Samlede leieinntekter for Norwegian Property var NOK 222,7 millioner i fjerde kvartal 2012. Driftsresultat før verdiendringer var NOK 177,8 millioner. Positiv verdiendring for selskapets eiendomsportefølje utgjorde NOK 156,0 millioner (1,1 prosent) og følger i stor grad som konsekvens av inngått avtale om salg av Drammensveien 149 til Orkla Eiendom AS.

I siste periode er det inngått flere nye, utvidede og forlengede leiekontrakter. Blant annet har Total E&P Norge AS inngått avtale om forlengelse av eksisterende leiekontrakt til 2031. I Norwegian Propertys portefølje av eiendommer i Nydalen er ledigheten halvert i løpet av ett år og utgjør nå 9,6 prosent.

For de igangsatte prosjektene på Aker Brygge er fremdrift i tråd med planene. Bryggegaten 7-9 er tilnærmet fullt utleid og ferdigstilles sommeren 2013. I første byggetrinn av Stranden 3 (Verkstedhallene) flytter de første leietakerne inn i begynnelsen av andre kvartal 2013.

Administrerende direktør Olav Line sier i en kommentar: "Vi har fullt fokus på prosjektgjennomføring og utleie. Leiemarkedet i Oslo er preget av begrenset nybygg og god etterspørsel. Med positive markedsutsikter, høy aktivitet innen utleie og god operasjonell drift fortsetter arbeidet med å videreutvikle verdipotensialet i porteføljen. "

Se resultatrapport for fjerde kvartal 2012 vedlagt. Vedlagt finnes også presentasjonsmateriell fra dagens resultatfremleggelse.

Link til webcast: http://webtv.hegnar.no/webcast.php?id=77666

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, Administrerende direktør

Telefon: +47 482 54 149

Email: ol@npro.no

Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør

Telefon: +47 930 55 566

Email: shs@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 42 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA