NPRO forlenger budfristen til Norgani Hotels aksjonærer

Norwegian Property ASA (NPRO) viser til tidligere fremsatt bud og pressemelding 14. august 2007, samt tilbudsdokument av 29. august 2007, og forlenger herved tilbudsperioden på eksisterende betingelser til 14. september 2007 kl. 09.00.
 
Norwegian Property ASA har pr. i dag mottatt forhåndsaksepter for 24.124.087 aksjer i Norgani Hotels ASA, som representerer 61 prosent av aksjene i selskapet. Avtalen forplikter forhåndsakseptantene til å akseptere budet til NPRO dersom det forhøyes til en tilsvarende eller høyere pris en et konkurrerende bud innen akseptfristen. NPRO vil ta stilling til endringer av eksisterende bud innen utløpet av den forlengede akseptfristen.
 
 
 
Kontaktpersoner
Norwegian Property ASA
 
Administrerende direktør Petter Jansen Telefon 90 09 87 28
Investeringsdirektør Dag Fladby Telefon 90 89 19 35

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner