NPRO publiserer informasjonsdokument i forbindelse med den foreløpige avtalen om salg av Norgani Hotels

 

Norwegian Property ASA har i dag publisert et informasjonsdokument i forbindelse med den foreløpige avtalen om salg av Norgani Hotels AS, jfr Norwegian Propertys utvidede børsmelding av 24. august 2010. Gjennomføring av transaksjonen er blant annet betinget av at partene enes om endelig kjøpekontrakt godkjent av partenes respektive styrer, fullføring av gjeldsfinansiering og godkjennelse fra relevante konkurransemyndigheter.

 

Hoveddelene i informasjonsdokumentet er: risikofaktorer, fremstilling av transaksjonen basert på den foreløpige avtalen, beskrivelse av NPRO, beskrivelse av Norgani Hotels, informasjon om NPRO etter transaksjonen, finansiell informasjon om NPRO og urevidert proforma sammenstilt finansiell informasjon for NPRO uten Norgani Hotels.

 

NPRO publiserer informasjonsdokumentet i henhold til punkt 3.5 i Oslo Børs' løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper.

 

Informasjonsdokumentet er vedlagt.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Olav Line, Administrerende Direktør, telefon +47 48 25 41 49
Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør, telefon +47 93 05 55 66

 

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker