NPRO Resultat 3. kvartal 2007

(Oslo, 13. november 2007) Norwegian Property ASA hadde i tredje kvartal en omsetning på NOK 253.1 millioner og et resultat før skatt på NOK 52.1 millioner. Egenkapitalavkastningen hittil i år har vært 25,2% tilsvarende en årlig avkastning på 33,6%. Markedsverdien for selskapets eiendomsportefølje per 30. september var NOK 31,4 milliarder.
 

Norwegian Property ble etablert i 2006 for å gi private og institusjonelle investorer tilgang til et stort, likvid og veldiversifisert investeringsalternativ med eksponering mot sentralt beliggende eiendommer med høy kvalitet. Det langsiktige målet er å bli det største og mest likvide investeringsalternativet innen nordisk næringseiendom.
 
Høydepunkter i 3. kvartal 2007:
 
- Norwegian Property oppnådde en omsetning på NOK 253,1 millioner og et resultat før skatt på NOK  52,1 millioner. Norgani Hotels ASA er konsolidert i tallene fra 24. september med NOK 10,9 millioner i omsetning og et resultat før skatt på NOK 0,2 millioner.
 
- Egenkapitalavkastningen var 0,8% for kvartalet isolert, tilsvarende 3,1% for året som helhet. Hittil i år er egenkapitalavkastningen 25,6%, tilsvarende en årlig egenkapitalavkastning på 33,6%.
 
- Markedet for utleie av kontoreiendom er fortsatt sterkt, og samlet kontorledigheten i Oslo er nå under 5%. Leieprisutviklingen har vært spesielt sterk i de mest sentrale områdene av Oslo, men også områder som Skøyen og Nydalen ser nå et betydelig løft i leieprisene. Akershus Eiendom har i sin markedsrapport fra september prognoser som indikerer ytterligere 15-30% leievekst i Oslo. Samlet er konsernets kontoreiendomsportefølje oppvurdert med NOK 68,9 millioner i 3. kvartal.
 
- Ved utgangen av 3. kvartal eide Norwegian Property 17,5% i selskapet Oslo Properties AS, som kontrollerte 98% av aksjene i Norgani Hotels ASA. Norgani Hotels ASA er Nordens største hotellinvestor. Gjennom avtaler kan Norwegian Property bli eier av mer enn 90% av aksjene i Oslo Properties.
 
- Også det nordiske hotellmarkedet viser en svært sterk utvikling. RevPAR (Revenue Per Available Room) viser en vekst på 9 - 13% i de nordiske landene. Norgani Hotels har hovedsakelig omsetningsbaserte leier, og viser derfor også en god utvikling. Omsetningen i 3. kvartal var NOK 204,0 millioner, som er en økning fra NOK 144,5 millioner i samme periode i fjor. Etter kostnader knyttet til Oslo Properties' oppkjøp på NOK 51,4 millioner og negative verdiendring på selskapets finansielle derivater på NOK 55,2 millioner ble resultatet i 3. kvartal NOK -9,0. Ordinært operativt resultat før disse postene viser en god utvikling.
 
- 76% av konsernets rentebærende gjeld var rentesikret ved utgangen av kvartalet. Samlet markedsverdi for konsernets finansielle derivater var NOK 692,2 millioner.
 
- I tredje kvartal overtok Norwegian Proeprty DnBs hovedkontor på Aker Brygge. Gjennom overtakelsen kontrollerer nå Norwegian Property 55% av kontor- og forretningsarealene på Aker Brygge.
 
`Både det norske kontormarkedet og det nordiske hotellmarkedet er preget av stor etterspørselsvekst og en tilbudsside som ikke holder følge. Konsekvensen er sterkt økende priser, både i leiemarkedet for kontor og i hotellmarkedet. Norwegian Property er godt posisjonert for å høste av de gode markedsforholdene,` sier Petter Jansen, administrerende direktør.
 
Kvartalsrapport for tredje kvartal 2007 er tilgjengelig på selskapets hjemmeside:
www.norwegianproperty.no.
 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Administrerende direktør,  Petter Jansen, mobil 900 98 728
Finans- og økonomidirektør, Svein Hov Skjelle, mobil 930 55 566

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker