NPRO resultat 4. kvartal 2007

(Oslo, 15. februar 2008)
Norwegian Property hadde i 2007 et resultat før skatt på NOK 1.650,6 millioner før skatt tilsvarende en egenkapitalavkastning på 55,1%. I fjerde kvartal hadde Norwegian Property en omsetning på NOK 450.2 millioner og et resultat før skatt på NOK 111.4 millioner. Markedsverdien for selskapets eiendomsportefølje per 31. desember 2007 var NOK 31,1 milliarder. I eiendomsverdier er Norwegian Property dermed det største børsnoterte eiendomsselskapet i Norden.
 
 
Norwegian Property ble etablert i 2006 for å gi private og institusjonelle investorer tilgang til et stort, likvid og veldiversifisert investeringsalternativ med eksponering mot sentralt beliggende eiendommer av høy kvalitet. Det langsiktige målet er å bli det største og mest likvide investeringsalternativet innen nordisk næringseiendom.
 
Høydepunkter i 4. kvartal 2007:
 
- Norwegian Property oppnådde en omsetning på NOK 450.2 millioner og et resultat før skatt på NOK  111.4 millioner. Norgani Hotels ASA er konsolidert i tallene for hele kvartalet.
 
- Bokført egenkapital per aksje var NOK 63.20 ved utgangen av 4. kvartal. Netto verdier bak hver aksje er NOK 70.84 basert på EPRA-standard.
 
- Egenkapitalavkastningen var 55.1% for 2007. For 4. kvartal isolert var egenkapitalavkastningen (på annualisert basis) 6.5%.
 
- Markedet for utleie av kontoreiendom er fortsatt sterkt. Samlet kontorledighet i Oslo er nå nede i 4%, og fortsatt synkende. Leieprisutviklingen har vært spesielt sterk i de mest sentrale områdene av Oslo, men også områder som Skøyen og Nydalen ser nå et betydelig løft i leieprisene. Også det nordiske hotellmarkedet er svært sterkt, med økning i 2007 i RevPAR (omsetning per tilgjengelig rom) på mellom 7% og 13%.
 
- Eksterne verdivurderinger er nå sluttført for alle hotellene i Norgani. Total verdi for hotellporteføljen var NOK 10.700 millioner, sammenlignet med NOK 9.034 millioner ved utgangen av september. Av verdiøkningen er NOK 850 millioner relatert til 4 hoteller overtatt i oktober. Verdien av kontorporteføljen basert på eksterne verdivurderinger, var NOK 20.781 millioner, som medfører en positiv verdiendring i 4. kvartal på NOK 93 millioner.
 
- I tråd med tidligere annonserte planer har Norwegian Property i perioden desember til februar inngått avtaler om salg av 5 ikke-strategiske kontoreiendommer med en samlet eiendomsverdi på omkring NOK 1,1 milliarder. Tidligere annonsert prosess for salg av 20 ikke strategiske hoteller med samlede brutto leieinntekter på NOK 140.9 millioner pågår også for fullt.
 
- Styret vil foreslå et dividende på NOK 2,50 per aksje for 2007.
 
Både det norske kontormarkedet og det nordiske hotellmarkedet er preget av stor etterspørselsvekst og en tilbudsside som ikke holder følge. Konsekvensen er sterkt økende priser, både i leiemarkedet for kontor og i hotellmarkedet. Norwegian Property er godt posisjonert for å høste av de gode utviklingen,` sier Petter Jansen, administrerende direktør.
 
Kvartalsrapport for fjerde kvartal 2007 er tilgjengelig på selskapets hjemmeside:
www.norwegianproperty.no.
 

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker