NY KOMMERSIELL DIREKTØR

Tore Heldrup Rasmussen (53) er ansatt i ny stilling som Kommersiell Direktør i Norwegian Property ASA.

Tore har lang erfaring fra forretningsutvikling, kunde- og markedsarbeid i Procter & Gamble, Orkla og de siste 12 årene som Partner i MarkUp/Implement Consulting Group. Han har også erfaring fra et antall styreroller, deriblant de siste 10 årene som styremedlem i NSB konsernstyre. Rasmussen tiltrer i august.

«Med Tores erfaring fra forretningsutvikling, kunde- og markedsarbeide kombinert med NPRO’s tunge bransjeerfaring, har vi styrket vår posisjon for videreutviklingen av selskapet. I Norwegian Property ASA har vi en sterk eiendomsportefølje med fortsatt utviklingspotensial. Vi ser et fortsatt betydelig verdiutviklingspotensial i eksisterende eiendomsportefølje, i tillegg til muligheter i nyerverv. Jeg er derfor meget tilfreds med å få Tore Heldrup Rasmussen med i ledelsen og den videre utviklingen av NPRO,» sier administrerende direktør Olav Line.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, Administrerende direktør Norwegian Property, telefon +47 482 54 149

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven §5-12.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 41 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner