Planlegger emisjon

Norwegian Property ASA (NOTC: NPRO) har som ambisjon å bli Norges største og mest likvide eiendomsselskap. I denne forbindelse planlegger selskapet en privat plassering på minimum 300 millioner kroner som vil finne sted nær fremtid.
 
 
Om Norwegian Property ASA
Norwegian Property ASA skal tilby investorer et likvid investeringsalternativ, eksponert mot norsk næringseiendom. Selskapet investerer i større, sentralt beliggende næringseiendom i de største norske byene. Det langsiktige målet er å bli det største og mest likvide investeringsalternativet innen norsk næringseiendom. Norwegian Property er notert på OTC-listen, med ticker NPRO, og har til hensikt å søke om børsnotering i Oslo i andre halvår 2006. Mer informasjon om selskapet finnes på www.norwegianproperty.no
 
For ytterligere opplysninger om den planlagte emisjonen, kontakt styreleder Knut Brundtland på telefon 40062020 eller selskapets tilretteleggere Pareto ASA, (telefon 22878700)/ SEB Enskilda ASA (telefon 21008500)
 
 

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner