Presentasjon av resultater for 3. kvartal 2007

Norwegian Property ASA presenterer resultatene for 3. kvartal 2007
tirsdag 13. november kl. 08:30.
 
Presentasjonen holdes ved CEO Petter Jansen og CFO Svein Hov Skjelle.
Sted: Shippingklubben, Haakon VII'sgt 1, 9. etg.
Tid: 08:30.
Frokost serveres fra 08:15.
 
Webcast
Presentasjonen overføres live på

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner