Storforvandling på Aker Brygge: Fra kjøpesenter til pulserende Oslo-bydel

(Oslo, 23. juni 2011) Aker Brygge i Oslo skal de neste fire årene gjennomgå en storstilt ombygging og modernisering. I alt 1 - 1,5 milliarder kroner skal brukes på prosjektet. Resultatet blir blant annet bryggepromenade med større åpenhet mot sjøen samt torg og uteområder spesielt tilrettelagt for kulturarrangementer, spennende aktiviteter og et pulserende folkeliv. Nye butikker og restauranter, betydelig oppgraderte kontorbygg og en helt ny gate som binder Oslo sentrum enda tettere sammen, er andre stikkord for prosjektet.

Aker Brygge, som ligger på det tidligere verftsområdet til Akers Mekaniske Verksted, har de siste 25 årene vært et ledende senter for næringsliv, handel og hygge i hovedstaden. Nå skal eiendomsselskapet Norwegian Property (NPRO), som eier mesteparten av dette området, gjøre Aker Brygge enda mer hyggelig, spennende og attraktivt for næringslivet, beboerne, Oslos øvrige innbyggere og alle tilreisende fra inn- og utland. Arbeidet er allerede i gang og "Nye Aker Brygge" skal etter planen stå helt ferdig i 2015.

12 millioner mennesker besøker Aker Brygge hvert år. I tillegg har ca. 6.000 personer sin arbeidsplass her. Stikkord for ombyggings- og moderniseringsprosjektet er større kontraster mellom industrihistorie og tradisjoner på den ene siden, og moderne arkitektur og design på den andre, en rekke nye, spennende butikker, enda bedre matopplevelser, tydeligere skille mellom kontorer og butikker/serveringssteder, samt utearealer som inspirerer og legger til rette for aktiviteter og folkeliv.

- Aker Brygge skal i det hele utvikles fra et lite oversiktelig og stedvis introvert kjøpesenterområde til å bli en åpen og levende bydel og destinasjon som byr på personlighet, kontraster og gode opplevelser året rundt, sier Olav Line, adm. direktør i NPRO.

På "Nye Aker Brygge" skal det, ifølge ham, skapes sterke og spennende kontraster mellom de monumentale, industrihistoriske byggene fra Akers Mek. sin tid og topp moderne arkitektur og design. De tradisjonsrike teglsteinsbygningene skal bringes mer tilbake til sin opprinnelse. Samtidig skal bygningene som er kommet til de siste 25 årene, få nye, moderne fasader og innvendige planløsninger. Bygget nærmest Rådhuset, der hovedinngangen til Aker Brygge ligger, vil for eksempel få en ny og mye mer distinkt glassfasade mot byen. Fasaden vil bli godt synlig i bybildet, og den vil mye klarere markere hovedinngangen til Aker Brygge.

Aker Brygge er i dag, sammen med de nære nabo-områdene Vika og Tjuvholmen/Fillipstad, Norges mest attraktive kontorsted. Posisjonen som Oslos svar på Londons West End og New Yorks Park Avenue, skal ytterligere befestes gjennom omfattende endringer av de eksisterende kontorbyggene. Disse endringene skal styrke både enkeltbedriftenes identitet og Aker Brygges posisjon som kontorområde. For å skape et tydeligere skille mellom kontor og butikker/servering, vil det i tverrgatene for eksempel etableres dedikerte innganger og lobbyer for kontorene. NPRO planlegger også å etablere en ny personalrestaurant eller "food court" sentralt plassert på Aker Brygge som vil bli tilbudt som "kantine" for leietakernes medarbeidere.

- Det skal bli både hyggeligere og mer spennende å handle på Aker Brygge. Butikkinngangene skal etter ombyggingen utelukkende ligge på gateplan i første etasje, med fasader som i hovedsak vil gå over to etasjer. Det skal etableres en ny handlegate med dobbel takhøyde som går diagonalt fra hovedinngangen, gjennom de ulike byggene og opp til torget. Utendørs, i Holmens gate, skal det skapes en travel, langsgående handlegate med butikker og serveringssteder på begge sider. Denne vil bli en skikkelig bygate som forbinder Rådhuset og Vika med Tjuvholmen og Fillipstad, opplyser Line.

NPRO planlegger å få en rekke nye og spennende butikker til Aker Brygge. Ambisjonene er at det, blant disse, vil være noen aktører som etablerer seg i Norge for første gang. Butikkene skal alle ha en høy kvalitetsprofil tilpasset en voksen kjøpegrupper. Dette skal være kjente, norske og internasjonale merkevarebutikker og "fyrtårn" innen klær, sko, sport og fritid, i tillegg til ulike nisjeforretninger med fokus på delikatesse, frukt og grønnsaker, kjøtt, fisk/sjømat, ost og blomster.

Restauranttilbudet på Aker Brygge vil få et nytt løft når det nye restaurantkomplekset, som NPRO bygger sammen med stjernekokkene Terje Ness og Rune Pal, skal åpnes 21. september i år. Det nye restaurantkomplekset, som skal hete "Onda by Pal&Ness", vil ha til sammen 400 sitteplasser inne, fordelt på tre avdelinger. I tillegg kommer 250 sitteplasser utendørs. Restauranten skal ligge helt "ute i sjøen", på den såkalte Tingvalla-utstikkeren ved Herbern Marina, midt på Aker Brygges attraktive sjøside. Den nye restauranten vil bestå av en seafood-bar i brasserie-stil, et asiatisk kjøkken med sushi-bar samt en gourmetrestaurant som skal bli Norges beste og mest eksklusive restaurant. Målsettingen er at denne i løpet av kort tid skal bli landets eneste med to stjerner i den ettertraktede Michelin-guiden.

Butikkene og serveringsstedene på Aker Brygge skal i større grad samles tematisk, tilpasset hvert byggs arkitektoniske egenart.

Uteområdene på Aker Brygge vil gjennomgå en omfattende kvalitetsheving. Bryggetorget, det eksisterende torget midt på Aker Brygge, oppleves i dag av mange som udefinert og utflytende. Det skal nå foredles til et inviterende og pulserende torg fylt med spennende kulturarrangementer og aktiviteter. Kunst, beplantning og utadvent virksomhet i husenes gatefasade vil skape mer liv året rundt, både på Bryggetorget og de andre uteområdene.

Aker Brygges sjøside, som i dag er områdets største attraksjon, skal videreutvikles til en bred bryggepromenade. Marinaen skal oppgraderes og redusert høydeforskjell mellom bryggekanten og sjøen vil skape en bedre kontakt for publikum med sjøfronten.

- For å bli en enda viktigere del av Oslo-folks dagligliv, vil uteområdene bli brukt til kulturarrangementer, ulike festivaler og andre opplevelser knyttet til for eksempel musikk, underholdning, shopping/mote, gastronomi og sport. Vi planlegger blant annet å skape Norges hyggeligste og flotteste julegate på Aker Brygge, fremholder Olav Line.

Aker Brygge skal leve og ånde med de ulike årstidene. Det er derfor igangsatt et eget prosjekt for at lyssettingen på en spennende måte skal understreke, utnytte og kompensere for årstidenes unike lys- og temperaturvariasjoner i Oslo. Lysprosjektet vil også fremheve de industrihistoriske bygningens egenart og samtidig bidra til å skape gode levekår for handelsstanden på Aker Brygge.

Et viktig mål med ombyggingen og moderniseringen av Aker Brygge, er å gjøre området mer miljøvennlig. En egen, ny energisentral basert på sjøvann er blant annet allerede under etablering. Denne vil levere energi til de aller fleste av de store bygningene som NPRO eier på Aker Brygge. Sammenlignet med tradisjonelle løsninger, vil energisentralen redusere CO2-utslippet som området representerer med 75 prosent. Dette skjer som følge av at det anslåtte energiforbruket på 4.000.000 kWh/år reduseres til 1.400.000 kWh/år. Energisentralen har også kapasitet til å kunne levere energi til enda flere bygg etter hvert. - Dette vil være en solid investering i fremtiden, både med hensyn til reduserte miljøbelastninger og lavere energikostnader for leietakerne på Aker Brygge, sier Olav Line.

For mer informasjon, vennligst kontakt Olav Line, adm. direktør i Norwegian Property, på telefon 482 54 149.

 

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 47 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,1 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner