Suksess for Norwegian Property -transaksjonen overtegnet 6 ganger

Norwegian Property ASA er blitt møtt med stor interesse både blant norske og utenlandske investorer. Da fristen for tegning av aksjer gikk ut i går ettermiddag var det bestilt aksjer for i alt ca 8,6 milliarder kroner. En rekke av verdens mest anerkjente eiendomsinvestorer har tegnet aksjer i Norwegian Property. Det samme har mer enn 900 privatinvestorer i Norge gjort.

 Det indikerte prisintervallet for emisjonen og aksjesalget var satt fra 50 til 55 kroner per aksje. Den endelige prisen per aksje er fastsatt til 53,50 kroner, og den totale transaksjonen på 27 millioner aksjer (inkludert overtildeling av ca 2,5 mill aksjer) ble tegnet 6 ganger på denne prisen.
 
 - Interessen for Norwegian Property har overgått våre mest optimistiske forventninger. Vi er stolte over at noen av verdens ledende eiendomsinvestorer er kommet inn på eiersiden. Det bekrefter at selskapets strategi og portefølje blir vurdert som attraktiv. Den tilliten som er vist oss er viktig i arbeidet med å videreutvikle Norwegian Property til å bli Norges største eiendomsselskap, sier adm. direktør Petter Jansen i Norwegian Property.
 
 Det er totalt tildelt 27 millioner aksjer til en verdi av ca 1.445 millioner kroner. Tildelingen inkluderer ca 2,5 millioner eksisterende aksjer som SEB Enskilda ASA og Pareto Securities ASA som hovedtilretteleggere har valgt å overtildele og 2 millioner aksjer solgt på vegne av Næringsbygg II Holding AS/Näringsfastigheter Holding II Röd AB (publ). Tilretteleggerne vil sende egen børsmelding vedrørende overtildeling og utøvelse av stabiliseringsaktiviteter. Det ble hentet inn brutto ca. 1.206 millioner kroner i ny egenkapital i emisjonen. Prisen på 53,50 kroner per aksje tilsvarer en markedsverdi av selskapet på ca 5.139 millioner kroner etter emisjonen (før eventuell utøvelse av green shoe opsjonen). Siste omsetningskurs før transaksjonen var 53,25 kroner per aksje.
Om lag 92 prosent av aksjene ble tildelt institusjonelle investorer og om lag 8 prosent av aksjene ble tildelt i tilbudet til private investorer. Internasjonale investorer ble tildelt om lag 77 prosent av aksjene. Etter emisjon av 22.545.455 aksjer som del av transaksjonen har selskapet 96,058,384 utestående aksjer og mer enn 1.300  aksjonærer.
 Melding om tildeling vil bli sendt ut 14. november 2006, og levering av aksjer er forventet å skje den 17. november 2006. Levering av aksjer forutsetter korrekt betaling som beskrevet i prospektet.
For investorer som har tilgang til investortjenester gjennom sin kontofører i VPS, er det mulig å kontrollere tildelingen av aksjer fra og med 14. november 2006. Investorer som ønsker å vite mer om tildelingen, kan kontakte SEB Enskilda ASA, Pareto Securities ASA eller DnB NOR Markets.
Aksjene i Norwegian Property forventes å bli tatt opp til handel på Oslo Børs onsdag 15. november 2006 og vil handle under tickeren NPRO.
 
Om Norwegian Property:
Norwegian Property er et nyetablert eiendomsinvesteringsselskap som søker å gi sine aksjonærer attraktiv avkastning, samt å gi investorer tilgang til børsnoterte og likvide aksjer i et eiendomsselskap. Selskapet har en klar investeringsstrategi, med fokus utelukkende på sentralt beliggende næringseiendommer i de største byene i Norge. Eiendomsporteføljen består av 41 næringseiendommer med høy standard og attraktiv beliggenhet, ervervet til en totalkostnad på om lag 14,6 milliarder kroner. Eiendommene omfatter i alt ca. 591.000 kvadratmeter og vil i 2006 gi en kontraktsfestet leieinntekt på ca. 882 millioner kroner. Det alt vesentlige av arealet er utleid, og gjennomsnittlig vektet gjenværende løpetid for disse leieavtalene var 7,8 år per 30. september 2006. Eiendommene er ervervet til en gjennomsnittlig implisitt nettoavkastning etter skatt på rundt seks prosent.

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Petter Jansen, +47 900 98 728
Finansdirektør Svein Hov Skjelle, +47 930 55 566

 
(Denne meldingen skal ikke distribueres til eller i USA eller til USA-baserte nyhetstjenester.)

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner