Tegning av innsidere i Norwegian Property ASA

Primærinnsidere, eller nærstående av primærinnsidere, har fått følgende tildeling i emisjonen meldt i dag. Tegningskurs for alle tildelinger er 71,75 kroner.
 
Mona Ingebrigtsen, Eiendomsdirektør, er tildelt 1.400 aksjer. Beholdning etter tildeling 1.400 aksjer.
 
Fram Management, nærstående av styremedlem Torstein Tvenge, har fått tildelt 56.000 aksjer. Torstein Tvenge og nærstående har etter tildelingen 8.056.000 aksjer.
 
Anders Wilhelmsen Capital, et selskap i Anders Wilhelmsen Gruppen hvor styremedlem Jostein Devold er investeringsdirektør i Aweco Invest, har fått tildelt 78.000 aksjer. Anders Wilhelmsen Gruppen har etter tildelingen 16.098.000 aksjer.
 
Opplysningsvesenets fond, hvor styremedlem Egil K. Sundbye er administrerende direktør, har fått tildelt 7.800 aksjer i emisjonen. Opplysningsvesenets fond har etter tildeling 1.662.731 aksjer.
 
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
 
Økonomi- og finansdirektør Svein Hov Skjelle, mobil + 47 930 55 566

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner