Veksten fortsetter i Norwegian Property

Eiendomsselskapet Norwegian Property fortsetter sin vekst, og regnskapene for 3. kvartal 2006 bekrefter at selskapet er i rute. De samlede leieinntektene beløp seg til 181 millioner kroner i kvartalet, og driftsresultatet ble 158 millioner kroner. Resultat før skatt ble minus 13 millioner kroner. Resultatet reflekterer at selskapet er i en oppbyggingsfase.
 
Ni attraktive næringseiendommer ble kjøpt i løpet av kvartalet, og ved utgangen av september hadde selskapets portefølje vokst til i alt 40 eiendommer av høy kvalitet. For disse eiendommene har Norwegian Property betalt i alt 13,2 milliarder kroner. En uavhengig verdivurdering viser at eiendommene siden 30. juni i år har økt med 100 millioner kroner i markedsverdi.
 
- Vi følger vår strategi og er godt i gang med å posisjonere Norwegian Property som Norges ledende eiendomsselskap. Vi er veldig bevisste på hvilke type eiendommer vi ønsker i vår portefølje, og vi har følgelig sagt nei til en rekke tilbud. Vi konsentrerer oss om næringseiendommer av høy kvalitet og med attraktiv beliggenhet. Blant våre leietakere er flere av Norges største og mest anerkjente bedrifter, og så godt som alt vi eier er utleid, sier administrerende direktør Petter Jansen i Norwegian Property.
 
Selskapets leieinntekter ble 181 millioner kroner i 3. kvartal. Etter driftskostnader på i alt 23 millioner kroner ble driftsresultatet 158 millioner kroner.  Virksomheten i Norwegian Property startet i realiteten i mai 2006, og selskapet kjøpte de første 28 eiendommene 9 juni. Dermed har selskapet ikke sammenlignbare tall for 2005.
 
Inklusive 22 dagers virksomhet i 2. kvartal, hadde selskapet per utgangen av september 2006 leieinntekter på 212 millioner kroner og et driftsresultat på 181 millioner kroner. For samme periode ble resultat før skatt 17 millioner kroner.
 
Per utgangen av september 2006 hadde Norwegian Property eiendommer til en bokført verdi av 13,2 milliarder kroner. Selskapets egenkapital beløp seg til 3.5 milliarder kroner, og egenkapitalandelen var 25.6 prosent.
 
16. oktober kjøpte Norwegian Property Aker Hus for 1,5 milliarder kroner. Dermed er porteføljen økt til 41 eiendommer og de samlede investeringer til 14,3 milliarder kroner.
 
Leieavtalene har, etter kjøpet av Aker Hus, en gjennomsnittlig gjenstående løpetid på nær åtte år. Eiendomsmassen er på i alt 590.000 kvadratmeter, og 99 prosent av arealene er utleid. Brutto leieinntekter for de 41 eiendommene vil på årsbasis utgjøre ca.900 millioner kroner. Porteføljen er kjøpt til en gjennomsnittlig implisitt netto yield etter skattejusteringer på om lag 6 prosent. Norwegian Property planlegger børsintroduksjon i løpet av fjerde kvartal i år.
 
 
Om Norwegian Property ASA
Norwegian Property ASA skal tilby investorer et likvid investeringsalternativ eksponert mot norsk næringseiendom. Selskapet investerer i større, sentralt beliggende næringseiendommer i de største norske byene. Det langsiktige målet er å bli det største og mest likvide investeringsalternativet innen norsk næringseiendom. Norwegian Property er notert på OTC-listen, med ticker NPRO, og har til søkt om notering ved Oslo Børs.
 
 
For ytterligere informasjon: www.norwegianproperty.no
 
Kontaktpersoner:
Petter Jansen, administrerende direktør                telefon:  90 09 87 28
Svein Hov Skjelle, økonomi og finansdirektør         telefon:  93 05 55 66

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker