Vellykket emisjon på 300 millioner i Norwegian Property

(Oslo, 18. juli 2006) Norwegian Property ASA (OTC:NPRO) har gjennomført en emisjon på 300 millioner kroner blant eksisterende og nye aksjonærer i Norge og utlandet.
 
Aksjekapitalen i selskapet øker med om lag ti prosent som følge av emisjonen, som ble gjennomført til en kurs på 50 kroner per aksje. Selskapets markedsverdi etter emisjonen er ca 3,5 mrd (basert på emisjonskurs).
 
Emisjonen ble tegnet av et bredt spekter av institusjonelle investorer i USA, England og Norge.
 
"Vi er glade for at emisjonen ble møtt med bred interesse i et ellers vanskelig og turbulent aksjemarked. I tillegg til at emisjonen ble godt fulgt opp av eksisterende aksjonærer, har emisjonen også gitt selskapet nye aksjonærer, noe vi synes er spesielt hyggelig. Gjennom emisjonen har også selskapets påtroppende administrerende direktør Petter Jansen blitt aksjonær i selskapet" sier styrets leder Knut Brundtland. 
 
Følgende primærinnsidere har deltatt i emisjonen:
 
- Påtroppende administrerende direktør Petter Jansen, som tiltrer 28. august
- Anders Wilhelmsen-gruppen med selskaper
- Torstein Tvenge med selskaper
 
Etter emisjonen har Anders Wilhelmsen-gruppen med selskaper en eierandel på 23,0 prosent, mens Torstein Tvenge med selskaper etter emisjonen har en eierandel på 11,8 prosent. Petter Jansen ervervet aksjer for 2 millioner kroner i emisjonen.
 
 
 
Om Norwegian Property ASA
Norwegian Property ASA skal tilby investorer et likvid investeringsalternativ eksponert mot norsk næringseiendom. Selskapet investerer i større, sentralt beliggende næringseiendommer i de største norske byene og har per i dag 41 næringseiendommer med et totalt areal på tilnærmet 533.000 kvadratmeter. Brutto årlige leieinntekter utgjør om lag 815 millioner kroner. Det langsiktige målet er å bli det største og mest likvide investeringsalternativet innen norsk næringseiendom. Norwegian Property er notert på OTC-listen, med ticker NPRO, og har til hensikt å søke om børsnotering i Oslo i andre halvår 2006. Selskapet har over 100 aksjonærer og en markedsverdi på ca 3,5 milliarder.
 
For ytterligere informasjon: www.norwegianproperty.no
 
Kontaktperson:
Knut Brundtland, styrets leder                                              telefon: 40 06 20 20

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner