Bedre prognose med nytt legemiddel mot leukemi

EU har gitt klarsignal for Tasigna for førstelinjebehandling av pasienter med nydiagnostisert kronisk myelogen leukemi. EU-godkjennelsen bygger på en fersk studie som viser at legemiddelet blokkerer den ukontrollerte økningen av hvite blodlegemer og er enda mer effektiv enn Glivec.

I Norge får omkring 30 - 40 personer hvert år kronisk myelogen leukemi, som innebærer ukontrollert vekst av mengden hvite blodlegemer. Introduksjonen av Glivec for ni år siden var et stort gjennombrudd i behandlingen av sykdommen.

Nå har EU godkjent Glivecs tronfølger Tasigna for førstelinjebehandling av pasienter som får kronisk myelogen leukemi. Godkjennelsen er basert på de positive 24 måneders oppfølgingsdata fra en studie med 846 pasienter med nydiagnostisert kronisk myelogen leukemi som ble behandlet med enten Glivec eller Tasigna. I studien inngår norske pasienter i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø.

Resultatet etter 24 måneder viser at alle sykdomstegn i blodet forsvinner hos flere pasienter som behandles med Tasigna. Både Glivec og Tasigna tas som tabletter.

Behandling med Tasigna leder til dypere og mer varig effekt enn Glivec og gir færre bivirkninger. Av pasientene som fikk Tasigna gikk færre inn i en vanskeligere fase av sykdommen, såkalte blastkriser.

– Dette innebærer at vi får et nytt legemiddel som er enda mer effektivt enn Glivec, som var et medisinsk gjennombrudd da det kom. Dette er et steg på veien til å helbrede pasienter helt for sykdommen, sier Jens Bjørheim, nordisk medisinsk rådgiver for Novartis Onkologi.


Kilde
Saglio G, Kim D-W, Surapol Issaragrisil S, et al. Nilotinib versus imatinib for newly diagnosed chronic myeloid leukemia. N Engl J Med. 2010 Jun 17;362(24):2251-9.


Pressekontakter Novartis onkologi:
Jens Bjørheim: MD PhD
Nordisk medisinsk rådgiver for Novartis Onkologi
Telefon:+47 480 40 64

Bengtåke Wahlberg
Nordisk informasjonssjef
Tlf: +46 0708-89 33 39


Om Novartis
Novartis har et tydelig fokus på vekstområder, og har en bred produktportefølje med innovative legemidler, forebyggende vaksiner, diagnostiske verktøy, kostnadsbesparende generiske produkter og reseptfrie legemidler. Omsetningen for hele gruppen steg i 2009 til USD 44,3 milliarder og selskapet investerte i forskning og utvikling for USD 7,5 milliarder. Novartis er verdens fjerde største farmasøytiske selskap, er representert i 140 land, og har nærmere 100 000 ansatte. Hovedkontoret er plassert i Basel i Sveits. For ytterligere informasjon: www.novartis.no

Tags:

Abonner