Ny behandling hemmer neuroendokrin kreft

(14. mars 2011) Pasienter med neuroendokrin kreft i bukspyttkjertelen (pNET), en meget aggressiv form for kreft, lever mer enn dobbelt så lenge uten at sykdommen forverres om de behandles med Afinitor sammenliknet med om de behandles med placebomedisin. Etter 18 måneders behandling ble det ikke blitt registrert svulstvekst hos 34 prosent av pasientene, mot ni prosent av pasientene som fikk placebo, viser en studie som er publisert i New England Journal of Medicine (1).

På bakgrunn av disse resultatene kommer det amerikanske legemiddelverket FDA til å prioritere behandlingen av søknaden om godkjennelse av Afinitor (everolimus) for behandling av neuroendokrine svulster i bukspyttkjertelen. En slik prioritering av en søknad bevilges bare for legemidler som vurderes å medføre store fremskritt i behandlingen eller der hvor annen fornuftig behandling savnes.

Afinitor angriper svulsten på flere måter - legemiddelet reduserer næringtilførselen til svulsten, hemmer kreftcellenes muligheter til å dele seg og minsker emneomsetningen.

I studien (Radiant-3) inngikk 410 pasienter med neuroendokrin svulst i bukspyttkjertelen. Pasientene fikk enten Afinitor eller placebo. Resultatene viste at de som fikk Afinitor klarte seg mer enn dobbelt så lenge, elleve måneder, uten fortsatt svulstvekst sammenliknet med 4,6 måneder for pasienter i placebogruppen. Risikoen for fortsatt sykdomsutvikling minket med 65 prosent. Etter 18 måneder fantes ikke svulstvekst hos 34 prosent av pasientene som fikk Afinitor, sammenliknet med ni prosent av de som fikk placebobehandling.

– Det er en imponerende stor og solid studie. Det er en stor glede at det kommer nye muligheter for denne pasientgruppen med neuroendokrin kreft som er vanskelig å behandle, sier overlege og professor ved Haukeland Universitetssjukehus, Halfdan Sørbye.

I tillegg til FDA-søknaden vil det også bli søkt om godkjennelse hos den europeiske legemiddelmyndigheten EMA. Resultatene fra studien ble for første gang presentert ved verdenskonferansen for gastrointestinal kreft i Barcelona i fjor.

I Norge får mellom 20 og 30 personer hvert år diagnosen neuroendokrin kreft i bukspyttkjertelen, pNET, men hyppigheten er økende og doblet seg fra 1990 tallet til begynnelsen av 2000-tallet. Disse svulstene oppstår i hormonproduserende celler i bukspyttkjertelen. Årsaken til at pasienter oppsøker lege er ofte smerter i buken som en direkte følge av svulsten eller av metastasene (dattersvulster). De fleste pasienter har spredning i kreften allerede nå diagnosen stilles.

Afinitor
Afinitor (everolimus) er en mTOR-hemmer. Legemiddelet tas som en tablett og blokkerer aktiviteten til mTOR-proteinet, som har hemmende innvirkning på deling av kreftceller og tilveksten av blodkar som en svulst trenger for å utvikle seg. Afinitor reduserer emneomsettingen og næringstilførselen til kreftsvulsten. Afinitor er tidligere godkjent for behandlingen av nyrekreft med spredning.

Radiant-3-studien
Radiant-3 er en internasjonal placebokontrollert fase III-studie der 410 pasienter med neuroendokrin bukspyttkjertelkreft deltok. Studien er den største kliniske studien innenfor denne kreftformen som er gjennomført.

(1) James C Yao et al. Everolimus for Advanced Pancreatic Neuroendocrine Tumors. New England Journal of Medicine.N Engl J Med. 2011 Feb 10;364(6):564-5.


Pressekontakter Novartis onkologi:

Jens Bjørheim, MD PhD
Nordisk medisinsk rådgiver
Telefon:+47 480 40 640

Bengtåke Wahlberg
Nordisk informasjonssjef
Telefon: +46 0708-89 33 39

Om Novartis

Novartis har et tydelig fokus på vekstområder, og har en bred produktportefølje med innovative legemidler, forebyggende vaksiner, diagnostiske verktøy, kostnadsbesparende generiske produkter og reseptfrie legemidler. Omsetningen for hele gruppen steg i 2009 til USD 44,3 milliarder og selskapet investerte i forskning og utvikling for USD 7,5 milliarder. Novartis er verdens fjerde største farmasøytiske selskap, er representert i 140 land, og har nærmere 100 000 ansatte. Hovedkontoret er plassert i Basel i Sveits. For ytterligere informasjon: www.novartis.no

Tags:

Abonner