Ny bremsemedisin mot Hodgkins lymfom

(15. desember 2010) Et nytt legemiddel, panobinostat, viser betydelig sykdomsbremsende og svulstreduserende effekt hos pasienter med Hodgkins lymfom. Det viser en studie som ble presentert under den amerikanske hematologikonferansen, ASH.

Hvert år får nærmere 100 personer i Norge Hodgkins lymfom, en kreftsykdom som angriper lymfekjertler og lymfeceller. Det er særlig unge voksne som rammes. Prognosen er god, opp til 85 prosent av pasientene blir friske. Men for visse pasienter hjelper ikke dagens behandlingsalternativer.

– Effekten panobinostat har på pasienter med tilbakefall av Hodgkins lymfom er interessant. Dette gjelder svært syke mennesker som allerede er blitt behandlet med cellegift i flere omganger. Panobinostat har en helt annen virkemekanisme og kan derfor være et verdifullt tilskudd til behandling av denne pasientgruppen. Muligheten i kombinasjon med andre preparater bør studeres videre, sier Mats Merup, overlege på det Karolinske Universitetssykehuset i Sverige.

Panobinostat har en krefthemmende effekt på pasienter med Hodgkins lymfom som har fått tilbakefall etter stamcelletransplantasjon eller der cellegiftbehandling ikke lenger har noen effekt. Det viser data fra en klinisk fase II-studie, som er en av de største og viktigste som noensinne er utført i denne pasientgruppen (1).

Hele 82 prosent (n=106) av pasientene oppnådde kontroll over sykdommen med panobinostat (definert som stabil eller forbedret sykdom). Hos 74 prosent (n=96) ble det målt at kreftsvulsten var blitt mindre ved medianoppfølgingen etter 9,6 måneder. 

Det primære resultatmålet, som var delvis eller komplett behandlingsrespons, ble observert hos 27 prosent av pasientene (n=35). Den progresjonsfrie overlevelsen blant disse 35 pasientene var etter 10,5 måneder.

– Den effekten som panobinostat har hos pasienter med Hodgkins lymfom er imponerende. Dette gjelder svært syke mennesker som allerede har blitt behandlet med cellegift i flere omganger. Panobinostat har en helt annen virkningsmekanisme og kan derfor bli verdifull for denne pasientgruppen, sier Mats Merup.

Basert på studiens resultat planlegger Novartis å søke om godkjenning av legemiddelet, slik at flere pasienter kan få tilgang til behandlingen.

Dette handler om de pasientene som rammes av tilbakefall etter den initielle behandlingen eller ikke blir friske, tross cellegiftbehandling og stamcelletransplantasjon. 


Fakta om panobinostat
Panobinostat (LBH589) er en deacetylashemmer som gis i tablettform. Panobinostat kan påvirke genaktiviteten som ligger bak utviklingen av kreft.

En fase III-studie (PATH) er påbegynt, der panobinostat vil bli brukt som støttebehandling etter autolog stamcellstransplantasjon hos pasienter med Hodgkins lymfom med økt risiko for tilbakefall (4).

Det kliniske utviklingsprogrammet for panobinostat omfatter også en klinisk fase III-studie av myelomatose samt tidlige prøver av akutt myeloisk leukemi og myelodysplastiske syndromer.

Ettersom panobinostat fremdeles befinner seg på utviklingsstadiet har ingen sikkerhets- og effektprofil blitt fastsatt enda. Pasienter kan bare få tilgang til denne forskningssubstansen gjennom å delta i kontrollerte og overvåkede kliniske studier.

Hensikten med studiene er å undersøke positive og potensielt negative effekter.


Referanser
1) Sureda A, Younes A, Ben-Yehuda D, et al. Final analysis: Phase II study of oral panobinostat in relapsed/refractory Hodgkin lymphoma patients following autologous hematopoietic stem cell transplant. 52nd ASH Annual Meeting and Exposition. 2010. Abstract #169. Available at http://ash.confex.com/ash/2010/webprogram/Paper34050.html. Accessed November 2010.

2) Engert A, Eichenauer DA, Dreyling M; on behalf of the ESMO Guidelines Working Group. Hodgkin’s lymphoma: ESMO Clinical Recommendations for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2009;20 suppl 4: iv108-iv109.

3) Younes A, Ong, T-C, Ribrag V, et al. Efficacy of panobinostat in Phase II study in patients with relapsed/refractory Hodgkin lymphoma (HL) after high-dose chemotherapy with autologous stem cell transplant. Blood (ASH Annual Meeting Abstracts), 2009;114:923

4) A Phase III randomized, double blind, placebo controlled multi-center study of panobinostat for maintenance of response in patients with Hodgkin's lymphoma. Available at http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01034163 Accessed November 2010.


Pressekontakt Novartis onkologi:
Jens Bjørheim: MD PhD
Nordisk medisinsk rådgiver for Novartis Onkologi
Telefon:+47 480 40 64

Bengtåke Wahlberg
Nordisk informasjonssjef
Tlf: +46 0708-89 33 39


Om Novartis
Novartis har et tydelig fokus på vekstområder, og har en bred produktportefølje med innovative legemidler, forebyggende vaksiner, diagnostiske verktøy, kostnadsbesparende generiske produkter og reseptfrie legemidler. Omsetningen for hele gruppen steg i 2009 til USD 44,3 milliarder og selskapet investerte i forskning og utvikling for USD 7,5 milliarder. Novartis er verdens fjerde største farmasøytiske selskap, er representert i 140 land, og har nærmere 100 000 ansatte. Hovedkontoret er plassert i Basel i Sveits. For ytterligere informasjon: www.novartis.no

Abonner

Dokumenter og linker