Zometa forlenger livet for pasienter med kreftsykdommen myelomatose

(15. desember 2010) Pasienter med myelomatose lever lengre takket være behandling med Zometa, et skjelettforsterkende legemiddel som viser seg å ha effekt også på selve kreftsykdommen. Det viser en ny fase III-studie som blir presentert i det vitenskapelige tidsskriftet Lancet.

Blodkreftsykdommen myelomatose oppstår i benmargen og påvirker skjelettet. Pasientene behandles derfor med et skjelettforsterkende legemiddel. En fersk studie publisert i Lancet viser at legemiddelet Zometa (zoledronsyre) ikke bare styrker skjelettet, men også påvirker kreftsykdommen direkte. Pasienter som behandles med Zometa lever lengre.

- Dette er meget interessante data som viser at pasienter som tar zoledronsyre har mindre risiko for skjelettskader. Det var ikke uventet, men behandlingen innebærer også at sykdommen holdes under kontroll over lengre tid. Ekstra interessant er det også at de beste resultatene vises hos de pasientene som behandles både med zoledronsyre og thalidomid. Dette innebærer en mulighet til å gi pasienter med myelomatose enda bedre behandling, som ikke er avhengig av utviklingen av nye legemidler. Det kan også være mye å hente fra tilgjengelige midler, sier overlege Øyvind Hjertner ved St. Olavs Hospital.  

De publiserte resultatene kommer fra en større, randomisert, klinisk fase III-studie med nærmere 2000 pasienter der behandling med Zometa ble sammenlignet med klodronat. Studien viser at behandling med Zometa leder til signifikant forbedret overlevelsesgrad og progresjonsfri overlevelse blant nydiagnostiserte pasienter med myelomatose.

Ved en medianoppfølgingstid på 3,7 år reduserte behandlingen med Zometa dødsrisikoen signifikant med 16 prosent og den relative risikoen for skjelettrelaterte hendelser med 12 prosent sammenlignet med klodronat. Zometa er det eneste bisfosfonatet som har vist direkte krefthemmende effekt.

Zometa har vist lignende gode resultater ved behandling av kvinner med brystkreft (AZURE-studien og ABCSG-12-studien). Behandling kan krympe tumoren før operasjon og reduserer risikoen for tilbakefall av brystkreft.


Fakta om myelomatose og Myeloma IX-studien:
 
http://www.mynewsdesk.com/no/pressroom/novartis-onkologi/document/view/fakta-om-myelomatose-8559?view_policy=1


Referanser
Morgan G., et al. First-Line and Ongoing Treatment with Zoledronic Acid Improves Overall Survival in Patients with Multiple Myeloma: Results of the MRC Myeloma IX Randomised Controlled Trial. Lancet. Published Online. December 4, 2010.


Fakta om Zometa
Zometa (zoledronsyre) er en bisfosfonat som gis som infusjon hver tredje til fjerde uke. Den aktive substansen zoledronsyre binder seg til benvevet og reduserer skjelett-nedbrytningen. Dermed reduseres risikoen for skjelettskader som følge av kreften. Zometa er godkjent for å forhindre eller forsinke skjelettkomplikasjoner og frakturer hos pasienter med spredning av kreft ved en rekke ulike krefttyper, blant annet multippelt myelom, brystkreft og prostatakreft. Zometa er også godkjent for å redusere mengden kalsium i blodet som en følge av at benvevet brytes ned (hyperkalsemi). Dette er den vanligste bisfosfonaten innen kreftverdenen.


Pressekontakt Novartis Onkologi
Bengtåke Wahlberg, nordisk informasjonssjef, +46 (0)708 893 339

Jens Bjørheim, MD PHD, nordisk medisinsk rådgiver for Novartis Onkologi, +47 480 40 640


Novartis:
Novartis har en bred produktportefølje med tydelig fokus på vekstområder: innovative legemidler, forebyggende vaksiner, diagnostiserende verktøy, kostnadsbesparende generiske produkter og reseptfrie legemidler. Novartis er det eneste legemiddelselskapet med en ledende posisjon innen alle disse områdene. Omsetningen for hele gruppen steg i 2009 til 44,3 milliarder USD og investeringer i FoU til 7,5 milliarder USD. Novartis har sitt hovedkontor i Basel, Sveits og har representanter i mer enn 140 land med til sammen rundt 100.000 ansatte. For ytterligere informasjon om selskapet: www.novartis.no

Abonner