NRC Group med rekordomsetning og -driftsresultat i tredje kvartal

Tredje kvartal ble nok et kvartal med positiv utvikling for NRC Group, med rekordhøy omsetning og resultat. Det gode driftsresultatet kommer ifølge NRC Group av høy aktivitet og solid prosjektgjennomføring.

NRC Group hadde inntekter på 776,5 millioner kroner i kvartalet, en økning på nær 30% sammenlignet med tredje kvartal 2016. EBITDA var på 110,5 millioner kroner sammenlignet med 81,2 millioner kroner i samme periode i fjor. Dette utgjorde en EBITDA-margin på 14,2% (13,5%), som er svært høyt selv i det sesongmessig normalt gode tredje kvartalet. Spesielt den svenske virksomheten leverte en meget god lønnsomhet. Den høye marginen skyldes en svært gunstig prosjektmiks og god prosjektgjennomføring.

-       Det var et meget godt kvartal for NRC Group, sier konsernsjef Øivind Horpestad.

-       Arbeidet vi har lagt ned med konsolidering og integrering gir resultater, og vi er selvsagt fornøyde med hvordan vi har lyktes i Sverige.

Ordreinngangen for tredje kvartal var 642 millioner kroner, og ordreboken var på over 2,4 milliarder kroner ved utgangen av september. I tredje kvartal inngikk NRC Group en avtale i Norge på 155 millioner kroner for grunnarbeider i Ullevål-krysset i Oslo, samt en kontrakt på 122 millioner kroner for oppgraderinger av havneinfrastruktur for Brekstad-Valset sambandet. I Sverige ble gruppen tildelt en kontrakt på 87 millioner svenske kroner for grunnarbeid, spor, elektro og signal / telekommunikasjon i tilknytning til gjenoppbyggingen av terminal C i Södertälje i Stockholm.

-       Norge har hatt en noe spesiell situasjon i år, hvor det har vært et vakuum og lite arbeid på bane etter at vår største kunde Jernbaneverket ble omgjort til Bane NOR. Nå ser det ut som om de begynner å få organisasjon og system på plass, og ikke minst øker bevilgningene igjen i Norge fra 2018, forteller Øivind Horpestad.

-       Samtidig har vi i år gjennomført flere strategisk viktige kjøp i Norge som vi nå begynner å se en positiv effekt av. Dette lover godt, ifølge Horpestad.

I oktober kjøpte NRC Group Fibertech AS. Overtakelsen styrker NRC Groups kompetanse og kapasitet innen fiberlegging. De siste oppkjøpene har gitt NRC Group ytterligere muskler i form av bredere kompetanse og kapasitet. Det styrker konsernets posisjon foran store anbud og oppdrag i kjernemarkedet, samtidig som oppkjøpene gir konsernet fleksibilitet til å utnytte kapasitet på et bredere spekter av samferdselsinfrastruktur-prosjekter. En ny ledergruppe har vært på plass i Norge fra september, og har sterkt fokus på forbedret drift, samhandling og integrasjon.

-       Mens vi bygger landet, bygger vi også en virksomhet, forteller konsernsjefen entusiastisk.

-       Vi har bygget en solid og god grunnmur, nå skal huset bygges og utvikles videre. Etter hvert som både vi og markedet vokser vil vi ha behov for ytterligere kompetanse og kapasitet i organisasjonen, konkluderer Øivind Horpestad i NRC Group.

Statsbudsjettene for både Norge og Sverige er nylig lagt frem og i begge land er det en stor vilje til å satse på samferdselsrelatert infrastruktur gjennom økte investeringer. NRC Group-konsernet er fortsatt unikt posisjonert for å dra nytte av det sterke makrobildet, og akter å videreføre sin strategi om å være en konsolidator i industrien.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;
Konsernsjef NRC Group, Øivind Horpestad, telefon: +47 910 00 626
Finansdirektør NRC Group, Dag Fladby, telefon: +47 908 91 935.

Om NRC Group:

NRC Group er en ledende entreprenør innen infrastruktur i Norge og Sverige. Selskapet er en totalleverandør av alle typer tjenester knyttet til samferdselsrelatert infrastruktur, herunder grunnarbeid, sporarbeider, sikkerhet, elektro, tele og signal. Selskapet jobber med jernbane, t-bane, trikkeanlegg og annen nærliggende infrastruktur. NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og er i dag en av Nordens ledende innen sitt segment.  

NRC Group ASA har hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo, i tillegg til ni regionskontorer i Norge og Sverige. Gruppen sysselsetter ca. 600 personer og hadde en samlet omsetning på 1,97 milliarder norske kroner i 2016. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC». Selskapet ledes av konsernsjef Øivind Horpestad.

www.nrcgroup.com