NRC Group tildelt storkontrakt på Västlänken i Sverige

NRC Group er sammen med Astaldi og Gülermak tildelt en kontrakt av Trafikverket i Sverige for byggingen av en 560 meter lang jernbanetunnel på Kvarnberget-prosjektet i Gøteborg. Joint-venturet skal utføre grunnarbeider for en kulvert som knytter sammen stasjonene Haga og Centralen, og er en del av den omfattende Västlänken-utbyggingen. Kontrakten har en totalverdi på 823 millioner svenske kroner.

NRC Group har en 20% andel i samarbeidsselskapet som skal gjennomføre jernbaneprosjektet. Oppstart er planlagt til våren 2019 med ferdigstillelse to år senere.

-       Vi er glade for å kunne utvide vårt engasjement på Västlänken for Trafikverket. Dette er det andre betydelige prosjektet vi har vunnet i Gøteborg sammen med våre samarbeidspartnere Astaldi og Gülermak, sier Øivind Horpestad, konsernsjef i NRC Group.

Italienske Astaldi og tyrkiske Gülermak er to store entreprenører i det europeiske markedet. Sammen med NRC Group ble de i juni 2017 tildelt en kontrakt verdt totalt 2,3 milliarder svenske kroner for byggingen av Stasjon Haga. Både Stasjon Haga-prosjektet og den nye tunnelkontrakten er en del av Västlänken-utbyggingen hvor en ny toglinje bygges i tunnel under Gøteborg sentrum. Tunnelen vil være et knutepunkt for toglinjer som går igjennom byen, og med tre nye undergrunnsstasjoner vil den bidra til gjennomgående pendler- og regions-trafikk i Gøteborg.

-       Vi har hatt en god start på samarbeidet og ser frem til å bygge mer bane med Astaldi og Gülermak. Dette er nok en bekreftelse på at NRC Group er en attraktiv partner for store utenlandske aktører som søker seg inn mot det nordiske jernbane- og infrastrukturmarkedet, legger Horpestad til.

Det foreligger en ti dagers frist til å registrere eventuelle klager på tildelingen, og en endelig signering av kontrakt kan først skje i etterkant av denne perioden.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;
Konsernsjef NRC Group, Øivind Horpestad, telefon +47 91 00 06 26

Om NRC Group:

NRC Group er en ledende entreprenør innen baneinfrastruktur i Norge og Sverige. Selskapet er en totalleverandør av alle typer tjenester knyttet til banerelatert infrastruktur, herunder grunnarbeid, sporarbeid, sikkerhet, elektro, tele og signal. Selskapet jobber med jernbane, t-bane, trikkeanlegg og annen nærliggende infrastruktur. NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og har en visjon om å bli Nordens ledende grunn- og baneentreprenør.

NRC Group ASA har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, i tillegg til ni regionskontorer i Norge og Sverige. Gruppen sysselsetter ca. 630 personer og hadde en samlet omsetning på rundt 2,4 milliarder norske kroner i 2017. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC». Selskapet ledes av konsernsjef Øivind Horpestad.

www.nrcgroup.com

Abonner

Multimedia

Multimedia